Zriadenie inovatívneho výrobného a servisného centra v sekcii europrojekty

     
„Investícia do Vašej budúcnosti”

 

- Zriadenie inovatívneho výrobného a servisného centra

 

 
  Prijímateľ: CI REGIO, spol. s r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
 
  Začatie projektu: 09/2015
 
  Ukončenie projektu: 12/2015
 
 
Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.
Európsky fond regionálneho rozvoja
 
 
  Miesto realizácie projektu: CI REGIO, spol. s r.o., Záborské 514, 082 53 Záborské
 
  Celkové oprávnené výdavky: 7 293 473,00 EUR
 
  Výška NFP: 3 646 736,50 EUR
 
  Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
               
 
Stručný opis projektu:

V roku 2013 sa na Slovensku rozostavia bezmála 80 kilometrov diaľnic. Podľa vyhlásenia vlády SR bude spojenie Bratislavy s Košicami vybudované do roku 2018. Budované však budú aj ďalšie cestné spojenia, na Kysuciach, na Orave, v neposlednom rade aj na východnom Slovensku.

Vzhľadom na výstavbu diaľnic, mostov ale i ďalších pozemných a inžinierskych stavieb a budov na Slovensku v priebehu posledných období a s výhľadom na ďalšie roky, sa zvyšuje dopyt po výrobkoch z betonárskej ocele.

Betonárska oceľová výstuž sa dodáva v tvare tyčí kruhového priemeru s rebierkovým alebo hladkým povrchom. Vkladá sa do betónu, aby bola zvýšená jeho únosnosť a zlepšené mechanické vlastnosti. Vo väčšine prípadov ide o oceľové tyče kruhového prierezu, hovorovo roxory, ktoré sa používajú buď samostatne, alebo zvarené do sietí. Roxory sa vyrábajú v rozličných priemeroch z konštrukčnej ocele, ktoré je možné podľa potreby ohýbať a tvarovať.
 
Špecifické ciele projektu:

Zámerom prijímateľa je zabezpečovať a zvyšovať pridanú hodnotu pri zvýšení kvality svojich výrobkov. Tento strategický cieľ podporuje špecifickými cieľmi:
  • vybavenie technologickej základne podniku nákupom inovatívnych technológií
  • zavedenie sortimentu produkcie so zameraním na jej vysokú kvalitatívnu úroveň
  • vytvorenie nových pracovných miest
  • rozvoj výroby s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie pri maximalizácii efektívneho využívania energetických zdrojov
  • nárast tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa
http://www.economy.gov.sk   http://www.siea.sk/
 
 
Dodatok k zmluve č. 1
Dodatok k zmluve č. 2
Dodatok k zmluve č. 3
Zmluva - Zriadenie inovatívneho výrobného a servisného centra CI Regio, spol. s.r.o.