Aktivity spoločnosti

Aktivity spoločnosti

Spoločnosť ďalej vykonáva nasledujúce aktivity:

  • sprostredkovanie obchodu a služieb,
  • prenájom hnuteľných vecí,
  • prenájom nehnuteľností,
  • činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,
  • podnikateľské poradenstvo v oblasti prieskumu trhu a marketingu,
  • poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti rozvojových programov,
  • reklamná a propagačná činnosť,
  • stolárstvo a výroba nábytku.