O nás

Spoločnosť CI Regio, s.r.o. je firma orientovaná najmä na poskytovanie služieb pre podnikateľov spočívajúcich v poradenstve manažmentu a riadenia firiem. Toto poradenstvo zahŕňa poskytovanie úverov z vlastných zdrojov, prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí a poradenskej, konzultačnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti rozvojových a investičných projektov.

V súčasnosti rozbiehame aktivity v oblasti výroby nábytku vo vlastnej novopostavenej výrobnej hale o rozlohe viac ako 6.000m2 v Prešove .

Spoločnosť počas svojho pôsobenia spolupracovala s významnými podnikateľskými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni ako napr. mesto Prešov v rámci projektu financovaného z fondov EÚ Priemyselný park IPZ Prešov - Záborské, stavebné spoločnosti Dúha a.s., Inžinierske stavby Košice a.s, člen skupiny Colas.

V roku 2008 sme sa podieľali na technickej pomoci poskytnutej významnému nadnárodnému investorovi spoločnosti Magneti-Marelli pri jej vstupe do priemyselného parku Kechnec pri Košiciach.

Dlhodobé pôsobenie v ekonomickej sfére zabezpečuje naše dostatočné skúsenosti s finančným riadením investičných projektov.